Concello de Ames

ENQUISA SOBRE A VALORACIÓN XERAL DO TRANSPORTE PÚBLICO NO CONCELLO DE AMES

1. Como valora o servizo de transporte público que ten actualmente o Concello de Ames?

2. Como valora a concordancia entre a oferta actual e a demanda dos veciños do concello?

3. Como valora a implantación de servizos baixo demanda no territorio do concello?

4. Como valora a posibilidade de que no seu concello se implante un servizo de transporte integrado, no que os escolares se trasladen mediante reserva de praza gratuíta en liña que poderían ser usadas tamén pola cidadanía en xeral?


Enquisa finalizada.

Ver os resultados